Vyznamenání udělená jinými institucemi

Vyznamenání udělená jinými institucemi

  • Státní vyznamenání ČR

  • Čestný doktorát

  • Cena Česká hlava

  • Grantová agentura ČR

  • Technologická agentura ČR

  • Ocenění udělená orgány státní správy a územní samosprávy ČR

  • Ocenění udělená profesními sdruženími, nadacemi a neziskovými organizacemi

  • Ocenění získaná na veletrzích

  • Ocenění udělená jinými univerzitami a vysokými školami

Odpovědnost: Miroslav Lapčík