• Vedení VUT a Kolegia rektora (KR) jsou poradní orgány zřizované rektorem k řešení záležitostí týkajících se univerzity. Vedení VUT a KR jsou trvalými poradními orgány dle Statutu VUT.

Kontaktní údaje

Vedení VUT
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel