Organizační struktura

Odbor studijních záležitostí

Kompetence

Odbor zabezpečuje zejména:

 • metodickou podporu uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách a součástech VUT,
 • metodickou podporu přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakultách a součástech VUT,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult a vysokoškolských ústavů,
 • metodické vedení agendy poplatků za studium,
 • řízení o odvolání ve věci poplatků za studium,
 • administraci stanovení výše poplatků spojených se studiem,
 • správní řízení ve věci uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace na úrovni bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
 • koordinaci a poradenství v oblasti uznávání výsledků zahraničního vzdělávání,
 • komunikaci s orgány veřejné správy ve věci studia,
 • přípravu vnitřních norem ve věci studia, poplatků za studium a stipendií,
 • agendu sociálního stipendia,
 • agendu ubytovacího stipendia,
 • agendu mimořádných stipendií rektora,
 • metodickou podporu agendy stipendií na fakultách a součástech VUT,
 • odvolací řízení proti nepřijetí ke studiu,
 • odvolací řízení proti rozhodnutím ve věcech týkajících se studia,
 • agendu cen udělovaných studentům,
 • agendu Disciplinární komise VUT,
 • organizaci promocí absolventů doktorských studijních programů,
 • vydávání dokladů o studiu a druhopisů diplomů,
 • poradenství ve věci studia a záležitostí studentů,
 • metodické vedení hodnocení kvality v oblasti studia: hodnocení výuky studenty, hodnocení studijních programů,
 • agendu akreditací studijních programů,
 • agendu institucionálních akreditací,
 • agendu Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • přípravu vnitřních norem ve věci akreditací.

ZODPOVĚDNOST ZA JEDNOTLIVÉ AGENDY

vedoucí

Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová

 • metodická podpora přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakulty a vysokoškolské ústavy,
 • metodická podpora uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách a vysokoškolských ústavech,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult a vysokoškolských ústavů,
 • metodická podpora agendy stipendií na fakultách a součástech VUT,
 • metodická podpora rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • příprava vnitřních norem ve věci studia, poplatků za studium a stipendií,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • poradenství ve věci studia a záležitostí studentů,
 • agenda Disciplinární komise VUT.

PhDr. Věra Kosinová:

 • agenda spojená s poplatky za studium,
 • administrace stanovení výše poplatků spojených se studiem,
 • doklady o studiu, komunikace s orgány veřejné správy ve věci studia.

Ivona Tolarová:

 • druhopisy diplomů,
 • odvolací řízení proti nepřijetí ke studiu,
 • administrace ubytovacích stipendií,
 • administrace sociálních stipendií,
 • administrace mimořádných stipendií rektora,
 • přezkumná řízení v oblasti přijímacího řízení,
 • administrace a organizace doktorských promocí.

Ing. Michaela Fojtová:

 • agenda uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace na úrovni bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
 • odvolací řízení v oblasti ukončení a přerušení studia,
 • podávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky a Cenu MŠMT.

Ing. Pavel Šmíra

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů,
 • agenda institucionálních akreditací,
 • agenda Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • příprava vnitřních norem ve věci akreditací,
 • metodické vedení hodnocení kvality výuky.

Ing. Lenka Kellerová

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů,
 • agenda institucionálních akreditací,
 • agenda Komise pro oblast vzdělávání Rady pro vnitřní hodnocení VUT,
 • příprava vnitřních norem ve věci akreditací,
 • metodické vedení hodnocení kvality výuky.

Bc. Barbora Kubíková

 • analýza informačního systému VUT ve studijních záležitostech,
 • hledání možností implementace správy studijních záležitostí do informačního systému VUT,
 • příprava zadání pro úpravy informačního systému VUT.

Kontaktní údaje

Odbor studijních záležitostí
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel