Organizační struktura

Odbor projektové podpory a transferu znalostí

KOMPETENCE

Odbor zabezpečuje zejména:

 • metodickou podporu všech součástí VUT při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů, odbornou pomoc žadatelům,
 • metodiku vnitřní kontroly návrhů projektů s důrazem na eliminaci možných pochybení,
 • vytváření stimulujících podmínek pro větší prosazení VUT,
 • evidenci všech projektů podávaných a realizovaných na VUT,
 • tvorbu analýz a zpráv o stavu portfolia projektů VUT pro potřeby vedení VUT
 • informace z Registru podpory „de minimis“,
 • zpracování a aktualizaci vnitřních norem VUT pro oblast podpory projektů a projektového řízení,
 • vyhledávání dotačních příležitostí pro projekty ve vědě a výzkumu,
 • analýzu podmínek projektových rámců a výzev, podmínek financování a způsobilosti nákladů,
 • koordinaci interního předkládání a schvalování návrhů projektů k podání a související oběh dokumentace,
 • zajišťování podkladů pro řešení nálezů interních a externích kontrol,
 • komunikaci s řídicími orgány a přenos informací k řešitelským kolektivům,
 • přenos zkušeností s projekty k řešitelským týmům,
 • administruje vybrané centrální projekty VUT

Kontaktní údaje

Odbor projektové podpory a transferu znalostí
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková