Detail publikace

SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU

ZÁDĚRA, A. ŠENBERGER, J. CARBOL, Z. PLUHÁČEK, J. KRUTIŠ, V. KOVÁČ, M.

Originální název

SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU

Český název

SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá segregaci vybraných prvků v nálitcích o průměrech nad 1500 mm. Na vzorku odebraném z nálitku bylo na ploše 600 x 700 mm změřeno chemické složení ve vrstvách vzdálených od povrchu odlitku 200, 400 a 600 mm celkem v 15 bodech. V programu PROCAS byla pro tyto body vypočtena hodnota celkového teplotního gradientu pro okamžik tuhnutí, kdy ve sledovaném místě zbývá 10% taveniny. K naměřenému obsahu uhlíku v jednotlivých místech byly přiřazeny vypočtené hodnoty celkového teplotního gradientu. Pro jednotlivé vrstvy byla vypočtena regresní rovnice obsahu uhlíku na celkovém teplotním gradientu a následně regresní rovnice uvedené závislosti pro celou sledovanou plochu. Bylo prokázáno, že obsah uhlíku na sledované ploše statisticky významně závisí na celkovém teplotním gradientu. Stejný výsledek byl získán pro závislost obsahu síry na celkovém teplotním gradientu. Sledovaný nálitek byl odlit z oceli zpracované metodami sekundární metalurgie s nízkým obsahem síry a dusíku.

Český abstrakt

Práce se zabývá segregaci vybraných prvků v nálitcích o průměrech nad 1500 mm. Na vzorku odebraném z nálitku bylo na ploše 600 x 700 mm změřeno chemické složení ve vrstvách vzdálených od povrchu odlitku 200, 400 a 600 mm celkem v 15 bodech. V programu PROCAS byla pro tyto body vypočtena hodnota celkového teplotního gradientu pro okamžik tuhnutí, kdy ve sledovaném místě zbývá 10% taveniny. K naměřenému obsahu uhlíku v jednotlivých místech byly přiřazeny vypočtené hodnoty celkového teplotního gradientu. Pro jednotlivé vrstvy byla vypočtena regresní rovnice obsahu uhlíku na celkovém teplotním gradientu a následně regresní rovnice uvedené závislosti pro celou sledovanou plochu. Bylo prokázáno, že obsah uhlíku na sledované ploše statisticky významně závisí na celkovém teplotním gradientu. Stejný výsledek byl získán pro závislost obsahu síry na celkovém teplotním gradientu. Sledovaný nálitek byl odlit z oceli zpracované metodami sekundární metalurgie s nízkým obsahem síry a dusíku.

Klíčová slova

segregace, teplotní gradient, těžké odlitky

Rok RIV

2011

Vydáno

05.04.2011

Nakladatel

TANGER spol. s.r.o.

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-21-5

Kniha

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli Sborník přednášek

Číslo edice

1

Strany od

63

Strany do

69

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT76564,
 author="Antonín {Záděra} and Jaroslav {Šenberger} and Zdeněk {Carbol} and Jiří {Pluháček} and Vladimír {Krutiš} and Marek {Kováč}",
 title="SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU",
 annote="Práce se zabývá segregaci vybraných prvků v nálitcích o průměrech nad 1500 mm. Na vzorku odebraném z nálitku bylo na ploše 600 x 700 mm změřeno chemické složení ve vrstvách vzdálených od povrchu odlitku 200, 400 a 600 mm celkem v 15 bodech. V programu PROCAS byla pro tyto body vypočtena hodnota celkového teplotního gradientu pro okamžik tuhnutí, kdy ve sledovaném místě zbývá 10% taveniny. K naměřenému obsahu uhlíku v jednotlivých místech byly přiřazeny vypočtené hodnoty celkového teplotního gradientu. Pro jednotlivé vrstvy byla vypočtena regresní rovnice obsahu uhlíku na celkovém teplotním gradientu a následně regresní rovnice uvedené závislosti pro celou sledovanou plochu. Bylo prokázáno, že obsah uhlíku na sledované ploše statisticky významně závisí na celkovém teplotním gradientu. Stejný výsledek byl získán pro závislost obsahu síry na celkovém teplotním gradientu. Sledovaný nálitek byl odlit z oceli zpracované metodami sekundární metalurgie s nízkým obsahem síry a dusíku.",
 address="TANGER spol. s.r.o.",
 booktitle="Teorie a praxe výroby a zpracování oceli Sborník přednášek",
 chapter="76564",
 howpublished="print",
 institution="TANGER spol. s.r.o.",
 year="2011",
 month="april",
 pages="63--69",
 publisher="TANGER spol. s.r.o.",
 type="conference paper"
}