Detail publikace

Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí

ŠENBERGER, J. ZÁDĚRA, A. CARBOL, Z. PLUHÁČEK, J. KRUTIŠ, V. KOVÁČ, M.

Originální název

Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí

Český název

Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá zvýšením jakosti těžkých odlitků s pomocí metod sekundární metalurgie a simulace tuhnutí. Autoři práce se zabývají problematikou výpočtu chladnutí a tuhnutí u těžkých odlitků a hodnocením jakosti těchto odlitků. Na základě numerických simulací byla navržena a ověřena optimalizovaná technologie výroby masivních odlitků pro berany lisů. Pomocí měření teplotních polí odlitku a formy byla provedena verifikace termofyzikálních parametrů používaných při výpočtech chladnutí a tuhnutí v programu Procast. Výsledná vnitřní jakost odlitku byla posouzena na základě metalografického hodnocení, mikrofraktografie a měření mechanických vlastností a analýzy chemického složení po výšce nálitku.

Český abstrakt

Práce se zabývá zvýšením jakosti těžkých odlitků s pomocí metod sekundární metalurgie a simulace tuhnutí. Autoři práce se zabývají problematikou výpočtu chladnutí a tuhnutí u těžkých odlitků a hodnocením jakosti těchto odlitků. Na základě numerických simulací byla navržena a ověřena optimalizovaná technologie výroby masivních odlitků pro berany lisů. Pomocí měření teplotních polí odlitku a formy byla provedena verifikace termofyzikálních parametrů používaných při výpočtech chladnutí a tuhnutí v programu Procast. Výsledná vnitřní jakost odlitku byla posouzena na základě metalografického hodnocení, mikrofraktografie a měření mechanických vlastností a analýzy chemického složení po výšce nálitku.

Klíčová slova

tuhnutí, masivní odlitky, simulace

Rok RIV

2010

Vydáno

10.04.2010

Nakladatel

Tanger s.r.o

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-14-7

Kniha

Teorie a praxe výroby oceli

Číslo edice

1

Strany od

120

Strany do

126

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34860,
 author="Jaroslav {Šenberger} and Antonín {Záděra} and Zdeněk {Carbol} and Jiří {Pluháček} and Vladimír {Krutiš} and Marek {Kováč}",
 title="Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí",
 annote="Práce se zabývá zvýšením jakosti těžkých odlitků s pomocí metod sekundární metalurgie a simulace tuhnutí. Autoři práce se zabývají problematikou výpočtu chladnutí a tuhnutí u těžkých odlitků a hodnocením jakosti těchto odlitků. Na základě numerických simulací byla navržena a ověřena optimalizovaná technologie výroby masivních odlitků pro berany lisů. Pomocí měření teplotních polí odlitku a formy byla provedena verifikace termofyzikálních parametrů používaných při výpočtech chladnutí a tuhnutí v programu Procast. Výsledná vnitřní jakost odlitku byla posouzena na základě metalografického hodnocení, mikrofraktografie a měření mechanických vlastností a analýzy chemického složení po výšce nálitku.",
 address="Tanger s.r.o",
 booktitle="Teorie a praxe výroby oceli",
 chapter="34860",
 howpublished="print",
 institution="Tanger s.r.o",
 year="2010",
 month="april",
 pages="120--126",
 publisher="Tanger s.r.o",
 type="conference paper"
}