Detail publikace

Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní

VÍTOVÁ, E. LOUPANCOVÁ, B. ŠTOUDKOVÁ, H. ZEMANOVÁ, J.

Originální název

Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní

Český název

Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo srovnat aroma profil různých typů sýrů s bílou plísní vyráběných v ČR. Tyto sýry jsou charakterizovány porostem bílé plísně Penicillium camamberti na povrchu sýra. Přítomnost plísně jim dává vzhled, chuť a aroma zřetelně odlišné od jiných typů sýrů. Těkavé aroma sloučeniny sýrů byly izolovány pomocí Solid-phase microextraction a analyzovány GC. Tato metoda je jednoduchá a rychlá a minimalizuje tepelné, mechanické příp. chemické poškození vzorku. Celkem bylo v sýrech identifikováno 32 sloučenin: 1 uhlovodík, 3 aldehydy, 7 ketonů, 11 alkoholů, 2 estery, 5 MK a 2 sloučeniny síry a 1 dusíkatá sloučenina. Aroma profily různých druhů testovaných sýrů byly podobné, přestože jejich technologie výroby je v některých směrech odlišná.

Český abstrakt

Cílem této práce bylo srovnat aroma profil různých typů sýrů s bílou plísní vyráběných v ČR. Tyto sýry jsou charakterizovány porostem bílé plísně Penicillium camamberti na povrchu sýra. Přítomnost plísně jim dává vzhled, chuť a aroma zřetelně odlišné od jiných typů sýrů. Těkavé aroma sloučeniny sýrů byly izolovány pomocí Solid-phase microextraction a analyzovány GC. Tato metoda je jednoduchá a rychlá a minimalizuje tepelné, mechanické příp. chemické poškození vzorku. Celkem bylo v sýrech identifikováno 32 sloučenin: 1 uhlovodík, 3 aldehydy, 7 ketonů, 11 alkoholů, 2 estery, 5 MK a 2 sloučeniny síry a 1 dusíkatá sloučenina. Aroma profily různých druhů testovaných sýrů byly podobné, přestože jejich technologie výroby je v některých směrech odlišná.

Rok RIV

2006

Vydáno

05.04.2006

Nakladatel

Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

80-8069-682-9

Kniha

sborník

Edice

3

Číslo edice

4

Strany od

287

Strany do

290

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24837,
 author="Eva {Vítová} and Blanka {Loupancová} and Hana {Burianová} and Jana {Zemanová}",
 title="Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní",
 annote="Cílem této práce bylo srovnat aroma profil různých typů sýrů s bílou plísní vyráběných v ČR. Tyto sýry jsou charakterizovány porostem bílé plísně Penicillium camamberti na povrchu sýra. Přítomnost plísně jim dává vzhled, chuť a aroma zřetelně odlišné od jiných typů sýrů.  
Těkavé aroma sloučeniny sýrů byly izolovány pomocí Solid-phase microextraction a analyzovány GC. Tato metoda je jednoduchá a rychlá a minimalizuje tepelné, mechanické příp. chemické poškození vzorku. 
Celkem bylo v sýrech identifikováno 32 sloučenin: 1 uhlovodík, 3 aldehydy, 7 ketonů, 11 alkoholů, 2 estery, 5 MK a 2 sloučeniny síry a 1 dusíkatá sloučenina. Aroma profily různých druhů testovaných sýrů byly podobné, přestože jejich technologie výroby je v některých směrech odlišná.      
",
 address="Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre",
 booktitle="sborník",
 chapter="24837",
 edition="3",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre",
 year="2006",
 month="april",
 pages="287--290",
 publisher="Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}