Detail publikace

Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek

BRANDEJS, D.

Originální název

Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek

Český název

Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každého národa jsou národní kulturní památky. Národních kulturních památek v podobě nemovitých věcí je v České republice nespočet. Více než polovina objektů je využívána k residenčním účelům, tedy k bydlení. V současné době neexistují pro tento typ staveb zcela relevantní oceňovací metody a postupy, které by dokázaly památkovou hodnotu, architektonickou i historickou, plně začlenit do oceňovacího procesu a výsledné tržní hodnoty, včetně mnoha dalších faktorů, které výslednou hodnotu mohou ovlivňovat. Studie hodnotí nejdůležitější cenotvorné faktory bytových jednotek, které jsou součástí památkově chráněných bytových domů. Pro výzkum jsou použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českého úřadu geodézie a katastru nemovitostí. Dále data Českého statistického úřadu a v neposlední řadě data získaná z databáze Národního památkového ústavu, konkrétně z Památkového katalogu. Článek popisuje postupy a metody vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvorných faktorů.

Český abstrakt

Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každého národa jsou národní kulturní památky. Národních kulturních památek v podobě nemovitých věcí je v České republice nespočet. Více než polovina objektů je využívána k residenčním účelům, tedy k bydlení. V současné době neexistují pro tento typ staveb zcela relevantní oceňovací metody a postupy, které by dokázaly památkovou hodnotu, architektonickou i historickou, plně začlenit do oceňovacího procesu a výsledné tržní hodnoty, včetně mnoha dalších faktorů, které výslednou hodnotu mohou ovlivňovat. Studie hodnotí nejdůležitější cenotvorné faktory bytových jednotek, které jsou součástí památkově chráněných bytových domů. Pro výzkum jsou použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českého úřadu geodézie a katastru nemovitostí. Dále data Českého statistického úřadu a v neposlední řadě data získaná z databáze Národního památkového ústavu, konkrétně z Památkového katalogu. Článek popisuje postupy a metody vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvorných faktorů.

Klíčová slova

Nemovitá kulturní památka; cenotvorné faktory; ocenění, tržní hodnota; bytové jednotky; regresní analýza.

Vydáno

12.05.2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6063-8

Kniha

Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022

Číslo vydání

první

Strany od

87

Strany do

92

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT177815,
 author="David {Brandejs}",
 title="Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek",
 annote="Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každého národa jsou národní kulturní 
památky. Národních kulturních památek v podobě nemovitých věcí je v České republice nespočet. Více než polovina objektů je využívána k residenčním účelům, tedy k bydlení. V současné době neexistují pro tento typ staveb zcela relevantní oceňovací metody a postupy, které by dokázaly památkovou hodnotu, architektonickou i historickou, plně začlenit do oceňovacího procesu a výsledné tržní hodnoty, včetně mnoha dalších faktorů, které výslednou hodnotu mohou ovlivňovat.
Studie hodnotí nejdůležitější cenotvorné faktory bytových jednotek, které jsou součástí památkově chráněných 
bytových domů. Pro výzkum jsou použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českého úřadu geodézie a katastru nemovitostí. Dále data Českého statistického úřadu a v neposlední řadě data získaná z databáze Národního památkového ústavu, konkrétně z Památkového katalogu. Článek popisuje postupy a metody vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvorných faktorů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022",
 chapter="177815",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2022",
 month="may",
 pages="87--92",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství"
}