Detail publikace

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

PETRÁNEK, V. NEVŘIVOVÁ, L. KOSÍKOVÁ, J.

Originální název

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Anglický název

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS improving the quality of teaching and research on the field of construction materials engineering

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Evropské strukturální fondy, Evropský sociální fond, přispívá do značné míry ke zlepšení kvalita na vysokých školách v České republice. Také, Fakulta stavební, VUT v Brně se aktivně podílí na podání návrhu projektu procesu a následně při provádění úspěšné projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Práce shrnuje probíhající projekty a také projekty, které se začínají v polovině roku 2012 na Ústavu technologie Stavebních hmot a dílců Fakulty stavební a popisuje hlavní směr uvedených projektů.

Anglický abstrakt

European Structural Funds, European Social Fund in particular, contributes largely to improving quality at universities in the Czech Republic. Also, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology is actively involved in project proposal submission process and subsequently in the implementation of the successful projects of Operational Programme Education for Competitiveness (ECOP). Paper summarizes the running projects and also projects which are starting in the middle of 2012 at the institute of Technology of Building Materials and Components of Faculty of Civil Engineering and describes main direction of the mentioned projects.

Klíčová slova

ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Terciární vzdělávání, výzkum a rozvoj

Klíčová slova v angličtině

ESF, Operational Program Education for Competitiveness, Tertiary Education, Research and Development

Autoři

PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

30. 5. 2012

ISBN

978-80-554-0528-5

Kniha

Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012

Strany od

142

Strany do

149

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT98889,
  author="Vít {Petránek} and Lenka {Nevřivová} and Jana {Hodná}",
  title="PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ",
  booktitle="Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012",
  year="2012",
  pages="142--149",
  isbn="978-80-554-0528-5"
}