Publication detail

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

PETRÁNEK, V. NEVŘIVOVÁ, L. KOSÍKOVÁ, J.

Original Title

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

English Title

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS improving the quality of teaching and research on the field of construction materials engineering

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Evropské strukturální fondy, Evropský sociální fond, přispívá do značné míry ke zlepšení kvalita na vysokých školách v České republice. Také, Fakulta stavební, VUT v Brně se aktivně podílí na podání návrhu projektu procesu a následně při provádění úspěšné projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Práce shrnuje probíhající projekty a také projekty, které se začínají v polovině roku 2012 na Ústavu technologie Stavebních hmot a dílců Fakulty stavební a popisuje hlavní směr uvedených projektů.

English abstract

European Structural Funds, European Social Fund in particular, contributes largely to improving quality at universities in the Czech Republic. Also, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology is actively involved in project proposal submission process and subsequently in the implementation of the successful projects of Operational Programme Education for Competitiveness (ECOP). Paper summarizes the running projects and also projects which are starting in the middle of 2012 at the institute of Technology of Building Materials and Components of Faculty of Civil Engineering and describes main direction of the mentioned projects.

Keywords

ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Terciární vzdělávání, výzkum a rozvoj

Key words in English

ESF, Operational Program Education for Competitiveness, Tertiary Education, Research and Development

Authors

PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J.

RIV year

2012

Released

30. 5. 2012

ISBN

978-80-554-0528-5

Book

Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012

Pages from

142

Pages to

149

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT98889,
  author="Vít {Petránek} and Lenka {Nevřivová} and Jana {Hodná}",
  title="PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ",
  booktitle="Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012",
  year="2012",
  pages="142--149",
  isbn="978-80-554-0528-5"
}