Detail publikace

Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?

LINDR, J.

Originální název

Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?

Český název

Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Školství se ocitá v proměnách. Vlivem společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací rámec škol. Důraz je kladen na rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání. Vzrůstá obecná potřeba měnit profil absolventa. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta školy předpokládá rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Škola v pohybu dostává nový způsob edukační cesty ve vazbě na kurikulum budoucnosti. Vzájemná vazba, symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.

Český abstrakt

Školství se ocitá v proměnách. Vlivem společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací rámec škol. Důraz je kladen na rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání. Vzrůstá obecná potřeba měnit profil absolventa. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta školy předpokládá rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Škola v pohybu dostává nový způsob edukační cesty ve vazbě na kurikulum budoucnosti. Vzájemná vazba, symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.

Klíčová slova

Vzdělávání, všeobecné vzdělávání, kurikulum, moderní vyučování, transformace školství, profil absolventa, kutikulární vize, humanizace vzdělávání, vzdělávací oblast

Vydáno

30.09.2012

Nakladatel

FVT TU Košice

Místo

Prešov

ISBN

978-80-553-1200-2

Kniha

Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce

Číslo vydání

1

Strany od

108

Strany do

112

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT98817,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?",
 annote="Školství se ocitá v proměnách. Vlivem společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací rámec škol. Důraz je kladen na rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání. Vzrůstá obecná potřeba měnit profil absolventa. Kurikulum a v něm zakotvená idea všeobecného rozvoje studenta školy předpokládá rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Škola v pohybu dostává nový způsob edukační cesty ve vazbě na kurikulum budoucnosti. Vzájemná vazba, symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.",
 address="FVT TU Košice",
 booktitle="Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce",
 chapter="98817",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVT TU Košice",
 year="2012",
 month="september",
 pages="108--112",
 publisher="FVT TU Košice",
 type="conference paper"
}