Detail publikace

Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Originální název

Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky

Anglický název

Summary of important tests of newly designed surface screed

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá specifikací povrchové stěrky, určené jako skladební součásti tepelně-izolačního systému pro vyšší teploty. Vlivem přídavku tepelné izolace by mělo dojít u tepelně náročnějších zařízení (jako jsou např. pece, kotle a komíny) ke snížení povrchové teploty do té míry, že bude možné v jejich okolí bez problémů provádět údržbu. Maximální povrchová teplota by tedy neměla překračovat 40 stpňů Celsia. Na povrchovou stěrku je však mimo jiné kladen i požadavek na zpevnění povrchu nově vyvinutého izolačního materiálu, který je taktéž součástí této skladby. Článek se zabývá přehledem zkoušek výhledově prováděných na povrchové stěrce.

Anglický abstrakt

The article deals with the specification of surface layers, designated as part of the composite thermal insulation system for higher temperatures. The addition of insulation material should occur in thermally demanding equipment (such as furnaces, boilers and chimneys) reducing of the surface temperature. Maximum surface temperature should therefore not exceed 40 degrees. The surface screed should to harden the surface of the newly developed insulation material, which is also part of this composition. The paper deals with an overview of tests of surface screed.

Klíčová slova

tepelně-izolační systém, povrchová stěrka, stanovení vlastností

Klíčová slova v angličtině

Thermo-insulating system, surface screed, determination of properties

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Rok RIV

2013

Vydáno

7. 2. 2013

Nakladatel

vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4669-4

Kniha

Sborník anotací Juniorstav 2013

Strany od

362

Strany do

362

Strany počet

1

BibTex

@inproceedings{BUT98458,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky",
  booktitle="Sborník anotací Juniorstav 2013",
  year="2013",
  pages="362--362",
  publisher="vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4669-4"
}