Publication detail

Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky

English Title

Summary of important tests of newly designed surface screed

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá specifikací povrchové stěrky, určené jako skladební součásti tepelně-izolačního systému pro vyšší teploty. Vlivem přídavku tepelné izolace by mělo dojít u tepelně náročnějších zařízení (jako jsou např. pece, kotle a komíny) ke snížení povrchové teploty do té míry, že bude možné v jejich okolí bez problémů provádět údržbu. Maximální povrchová teplota by tedy neměla překračovat 40 stpňů Celsia. Na povrchovou stěrku je však mimo jiné kladen i požadavek na zpevnění povrchu nově vyvinutého izolačního materiálu, který je taktéž součástí této skladby. Článek se zabývá přehledem zkoušek výhledově prováděných na povrchové stěrce.

English abstract

The article deals with the specification of surface layers, designated as part of the composite thermal insulation system for higher temperatures. The addition of insulation material should occur in thermally demanding equipment (such as furnaces, boilers and chimneys) reducing of the surface temperature. Maximum surface temperature should therefore not exceed 40 degrees. The surface screed should to harden the surface of the newly developed insulation material, which is also part of this composition. The paper deals with an overview of tests of surface screed.

Keywords

tepelně-izolační systém, povrchová stěrka, stanovení vlastností

Key words in English

Thermo-insulating system, surface screed, determination of properties

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2013

Released

7. 2. 2013

Publisher

vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4669-4

Book

Sborník anotací Juniorstav 2013

Pages from

362

Pages to

362

Pages count

1

BibTex

@inproceedings{BUT98458,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky",
  booktitle="Sborník anotací Juniorstav 2013",
  year="2013",
  pages="362--362",
  publisher="vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4669-4"
}