Detail publikace

PREDIKCE ODTOKU Z MALÉHO POVODÍ ZASAŽENÉHO PŘÍVALOVOU SRÁŽKOU POMOCÍ MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI

JEŽÍK, P.

Originální název

PREDIKCE ODTOKU Z MALÉHO POVODÍ ZASAŽENÉHO PŘÍVALOVOU SRÁŽKOU POMOCÍ MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI

Český název

PREDIKCE ODTOKU Z MALÉHO POVODÍ ZASAŽENÉHO PŘÍVALOVOU SRÁŽKOU POMOCÍ MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá předpovídáním odtokové reakce malého povodí po dopadu přívalové srážky. Pro predikci byl sestaven model vycházející z teorie možnosti, který pracuje se vstupními veličinami charakterizujícími zasažené povodí a příčinnou přívalovou srážku. Sestavený model bude později součástí komplexní aplikace, která bude sloužit k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových srážek.

Český abstrakt

Práce se zabývá předpovídáním odtokové reakce malého povodí po dopadu přívalové srážky. Pro predikci byl sestaven model vycházející z teorie možnosti, který pracuje se vstupními veličinami charakterizujícími zasažené povodí a příčinnou přívalovou srážku. Sestavený model bude později součástí komplexní aplikace, která bude sloužit k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových srážek.

Klíčová slova

Model; teorie možnosti; odtoková reakce; přívalová srážka; malé povodí

Rok RIV

2012

Vydáno

14.11.2012

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-81-7

Kniha

Zborník príspevkov - 24. konferencia mladých hydrológov

Strany od

1

Strany do

11

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97201,
  author="Pavel {Ježík}",
  title="PREDIKCE ODTOKU Z MALÉHO POVODÍ ZASAŽENÉHO PŘÍVALOVOU SRÁŽKOU POMOCÍ MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI",
  annote="Práce se zabývá předpovídáním odtokové reakce malého povodí po dopadu přívalové srážky. Pro predikci byl sestaven model vycházející z teorie možnosti, který pracuje se vstupními veličinami charakterizujícími zasažené povodí a příčinnou přívalovou srážku. Sestavený model bude později součástí komplexní aplikace, která bude sloužit k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových srážek.",
  booktitle="Zborník príspevkov - 24. konferencia mladých hydrológov",
  chapter="97201",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="november",
  pages="1--11",
  type="conference paper"
}