Detail produktu

Modul měniče hybridního systému - Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. GRMELA, L. TOMÁNEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Fyzicky realizovaný modul Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3 AFC je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie.Spolupracujícím subjektem je společnost Natural Energy Engineering, s.r.o. Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432. Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Úkolem zařízení je zpracování výkonového signálu v systému několika alternativních zdrojů energie. Součástí systému je především solární fotovoltaický systém a jednotka dimenzována pro výkony do 2 kW. Realizovaný modul využívá synchronního spínaného principu, kdy jsou výkonové nároky rozloženy do více kusů výkonových prvků pracujících ve fázovém synchronizmu. Takto je produkován menší šum a předpokládá se větší životnost systému. Jednotka je navržena jako autonomní s konstantním výstupním napětí 400 V.Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace hybridního systému pro využití alternativních zdrojů energie. Vzájemná spolupráce a využití výsledku je definována uzavřenou smlouvou ze dne 6. 12. 2012.

Klíčová slova

menič, solarní modul, hybridní systém

Datum vzniku

19. 12. 2012

Umístění

Laboratoře Natural Energy Engineering, s.r.o., Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www