Product detail

Modul měniče hybridního systému - Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. GRMELA, L. TOMÁNEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Fyzicky realizovaný modul Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3 AFC je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie.Spolupracujícím subjektem je společnost Natural Energy Engineering, s.r.o. Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432. Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Úkolem zařízení je zpracování výkonového signálu v systému několika alternativních zdrojů energie. Součástí systému je především solární fotovoltaický systém a jednotka dimenzována pro výkony do 2 kW. Realizovaný modul využívá synchronního spínaného principu, kdy jsou výkonové nároky rozloženy do více kusů výkonových prvků pracujících ve fázovém synchronizmu. Takto je produkován menší šum a předpokládá se větší životnost systému. Jednotka je navržena jako autonomní s konstantním výstupním napětí 400 V.Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace hybridního systému pro využití alternativních zdrojů energie. Vzájemná spolupráce a využití výsledku je definována uzavřenou smlouvou ze dne 6. 12. 2012.

Keywords

menič, solarní modul, hybridní systém

Create date

19. 12. 2012

Location

Laboratoře Natural Energy Engineering, s.r.o., Příkop 838 /6, IČ: 268 88 432

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www