Detail produktu

Modul zónové regulace vytápění malého topného systému

PALAI-DANY, T. SPOHNER, M. KLAMPÁR, M. ABUETWIRAT, I. LIEDERMANN, K. ŠKARVADA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přístrojový blok modulu zónové regulace malého topného systému tvoří jediný realizovaný kus modulárního bloku zónové regulace navrženého pro účely aplikace v oblasti komerčních regulačních systémů vytápění. Modul zónové regulace topného systému vznikl jako výsledek řešení problematiky regulace malých topných systémů v obytných budovách při zachování požadavku jednoduché, levné a spolehlivé koncepce s použitím běžně komerčně dostupných komponent. Sestavený funkční vzorek modulu zónové regulace je svým provedením vylepšujícím doplňkem základní regulace topného systému původně založené na jediném prostorovém termostatu v referenční místnosti. Funkční vzorek zároveň tvoří levnou alternativu komerčních produktů, které nabízí plně komplexní funkce regulace vytápění, ale jejich složitost a pořizovací náklady jsou mnohdy neúměrné možnostem drobného investora. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012.

Klíčová slova

Referenční místnost, prostorový termostat, termoelektrický pohon, radiátorový ventil, modul regulace.

Datum vzniku

18. 12. 2012

Umístění

Laboratoře UFYZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www