Product detail

Modul zónové regulace vytápění malého topného systému

PALAI-DANY, T. SPOHNER, M. KLAMPÁR, M. ABUETWIRAT, I. LIEDERMANN, K. ŠKARVADA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Přístrojový blok modulu zónové regulace malého topného systému tvoří jediný realizovaný kus modulárního bloku zónové regulace navrženého pro účely aplikace v oblasti komerčních regulačních systémů vytápění. Modul zónové regulace topného systému vznikl jako výsledek řešení problematiky regulace malých topných systémů v obytných budovách při zachování požadavku jednoduché, levné a spolehlivé koncepce s použitím běžně komerčně dostupných komponent. Sestavený funkční vzorek modulu zónové regulace je svým provedením vylepšujícím doplňkem základní regulace topného systému původně založené na jediném prostorovém termostatu v referenční místnosti. Funkční vzorek zároveň tvoří levnou alternativu komerčních produktů, které nabízí plně komplexní funkce regulace vytápění, ale jejich složitost a pořizovací náklady jsou mnohdy neúměrné možnostem drobného investora. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012.

Keywords

Referenční místnost, prostorový termostat, termoelektrický pohon, radiátorový ventil, modul regulace.

Create date

18. 12. 2012

Location

Laboratoře UFYZ

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www