Detail publikace

Environmentální aspekty výroby pórobetonu

MÉSZÁROSOVÁ, L. TŮMOVÁ, E.

Originální název

Environmentální aspekty výroby pórobetonu

Anglický název

Environmental aspects of aerated autoclaved concrete production

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Autoklávovaný pórobeton je materiál na silikátové bázi s jemně pórovitou strukturou, nízkou objemovou hmotností a nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Je poměrně oblíbeným stavebním materiálem používaným jako obvodové zdivo, příčkovky, tepelná izolace atp. Článek se zabývá stručným shrnutím způsobu jeho přípravy, vstupními surovinami a environmentálními aspekty jeho výroby.

Anglický abstrakt

Aerated autoclaved concrete is a silicate based material with a fine porous structure, low bulk density and low thermal conductivity. It is popular building material used as perimeter walls, partition, thermal-insulation etc.. The article gives a brief summary of the method of its preparation, input materials and environmental aspects of its production.

Klíčová slova

autoklávovaný pórobeton, životní prostředí, environmentální aspekty výroby

Klíčová slova v angličtině

aerated autoclaved concrete, environment, environmental aspects of its production.

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.

Rok RIV

2012

Vydáno

10. 12. 2012

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec králové

ISBN

978-80-905243-3-0

Kniha

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012

Strany od

3296

Strany do

3301

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT95645,
  author="Lenka {Mészárosová} and Eva {Tůmová}",
  title="Environmentální aspekty výroby pórobetonu",
  booktitle="Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
  year="2012",
  pages="3296--3301",
  publisher="Magnanimitas",
  address="Hradec králové",
  isbn="978-80-905243-3-0"
}