Publication detail

Environmentální aspekty výroby pórobetonu

MÉSZÁROSOVÁ, L. TŮMOVÁ, E.

Original Title

Environmentální aspekty výroby pórobetonu

English Title

Environmental aspects of aerated autoclaved concrete production

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Autoklávovaný pórobeton je materiál na silikátové bázi s jemně pórovitou strukturou, nízkou objemovou hmotností a nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Je poměrně oblíbeným stavebním materiálem používaným jako obvodové zdivo, příčkovky, tepelná izolace atp. Článek se zabývá stručným shrnutím způsobu jeho přípravy, vstupními surovinami a environmentálními aspekty jeho výroby.

English abstract

Aerated autoclaved concrete is a silicate based material with a fine porous structure, low bulk density and low thermal conductivity. It is popular building material used as perimeter walls, partition, thermal-insulation etc.. The article gives a brief summary of the method of its preparation, input materials and environmental aspects of its production.

Keywords

autoklávovaný pórobeton, životní prostředí, environmentální aspekty výroby

Key words in English

aerated autoclaved concrete, environment, environmental aspects of its production.

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.

RIV year

2012

Released

10. 12. 2012

Publisher

Magnanimitas

Location

Hradec králové

ISBN

978-80-905243-3-0

Book

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012

Pages from

3296

Pages to

3301

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT95645,
  author="Lenka {Mészárosová} and Eva {Tůmová}",
  title="Environmentální aspekty výroby pórobetonu",
  booktitle="Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
  year="2012",
  pages="3296--3301",
  publisher="Magnanimitas",
  address="Hradec králové",
  isbn="978-80-905243-3-0"
}