Detail publikace

Nové možnosti využití perlitbetonu

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Nové možnosti využití perlitbetonu

Anglický název

New possibilities of perlite-concrete use

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá novými možnostmi použití perlitbetonu jako izolačního materiálu a problematikou návrhu směsi pro použití při specifických podmínkách. Perlitbeton je známý svou nízkou objemovou hmotností a nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Vynikající tepelná odolnost všech vstupních surovin pro výrobu perlitbetonu nám poskytuje možnost využití této hmoty jako izolačního materiálu pro průmyslová zařízení s vyššími povrchovými teplotami. Modifikací receptur se snažíme o maximální využití potenciálu této hmoty na silikátové bázi.

Anglický abstrakt

The article deals with new possibilities of perlite-concrete used as an insulating material for use in specific conditions and problems with mix design. Perlite-concrete is known for its low density and low thermal conductivity. Excellent thermal resistance of all raw materials for the production of perlite-concrete gives us the possibility of using this material as the insulating material for industrial equipment with higher surface temperatures. By modifying of formula are we trying to maximize the potential of this silicate based material.

Klíčová slova

perlitbeton, tepelně-izolační materiál

Klíčová slova v angličtině

perlite-concrete, thermo-insulating material

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2012

Vydáno

25. 10. 2012

Nakladatel

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-8076-104-2

Kniha

Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok

Strany od

177

Strany do

178

Strany počet

2

BibTex

@inproceedings{BUT95625,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Nové možnosti využití perlitbetonu",
  booktitle="Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok",
  year="2012",
  pages="177--178",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-8076-104-2"
}