Publication detail

Nové možnosti využití perlitbetonu

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Nové možnosti využití perlitbetonu

English Title

New possibilities of perlite-concrete use

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá novými možnostmi použití perlitbetonu jako izolačního materiálu a problematikou návrhu směsi pro použití při specifických podmínkách. Perlitbeton je známý svou nízkou objemovou hmotností a nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Vynikající tepelná odolnost všech vstupních surovin pro výrobu perlitbetonu nám poskytuje možnost využití této hmoty jako izolačního materiálu pro průmyslová zařízení s vyššími povrchovými teplotami. Modifikací receptur se snažíme o maximální využití potenciálu této hmoty na silikátové bázi.

English abstract

The article deals with new possibilities of perlite-concrete used as an insulating material for use in specific conditions and problems with mix design. Perlite-concrete is known for its low density and low thermal conductivity. Excellent thermal resistance of all raw materials for the production of perlite-concrete gives us the possibility of using this material as the insulating material for industrial equipment with higher surface temperatures. By modifying of formula are we trying to maximize the potential of this silicate based material.

Keywords

perlitbeton, tepelně-izolační materiál

Key words in English

perlite-concrete, thermo-insulating material

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2012

Released

25. 10. 2012

Publisher

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Location

Bratislava

ISBN

978-80-8076-104-2

Book

Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok

Pages from

177

Pages to

178

Pages count

2

BibTex

@inproceedings{BUT95625,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Nové možnosti využití perlitbetonu",
  booktitle="Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok",
  year="2012",
  pages="177--178",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-8076-104-2"
}