Detail publikace

Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe

TŮMOVÁ, E. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Originální název

Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe

Anglický název

ALKALI-SILICA REACTION FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY AND PRACTICE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Alkalická reakce kameniva se složkami cementu (AR – Alkalické Rozpínání) patří mezi činitele způsobující degradaci betonu. V průběhu několika let až desetiletí stárnutí betonu vzniká na povrchu kameniva obsahujícího reaktivní formu oxidu křemičitého obalová vrstva schopná expanze absorpcí vody.

Anglický abstrakt

Alkali-silica reaction of aggregate with components of cement (AE - Alkaline Expansion) are among the factors causing degradation of concrete. Within a few years or decades of concrete aging at the surface of aggregates containing reactive form of silica occurs cover layer capable of expansion due to water absorption.

Klíčová slova

alkalická reakce, struska, cement, popílek

Klíčová slova v angličtině

alkaline reaction, slag, cement, fly ash

Autoři

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

Rok RIV

2012

Vydáno

10. 12. 2012

ISBN

978-80-905243-3-0

Kniha

Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Strany od

3302

Strany do

3307

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT95595,
  author="Eva {Tůmová} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe",
  booktitle="Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky",
  year="2012",
  pages="3302--3307",
  isbn="978-80-905243-3-0"
}