Publication detail

Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe

TŮMOVÁ, E. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe

English Title

ALKALI-SILICA REACTION FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY AND PRACTICE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Alkalická reakce kameniva se složkami cementu (AR – Alkalické Rozpínání) patří mezi činitele způsobující degradaci betonu. V průběhu několika let až desetiletí stárnutí betonu vzniká na povrchu kameniva obsahujícího reaktivní formu oxidu křemičitého obalová vrstva schopná expanze absorpcí vody.

English abstract

Alkali-silica reaction of aggregate with components of cement (AE - Alkaline Expansion) are among the factors causing degradation of concrete. Within a few years or decades of concrete aging at the surface of aggregates containing reactive form of silica occurs cover layer capable of expansion due to water absorption.

Keywords

alkalická reakce, struska, cement, popílek

Key words in English

alkaline reaction, slag, cement, fly ash

Authors

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2012

Released

10. 12. 2012

ISBN

978-80-905243-3-0

Book

Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Pages from

3302

Pages to

3307

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT95595,
  author="Eva {Tůmová} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe",
  booktitle="Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky",
  year="2012",
  pages="3302--3307",
  isbn="978-80-905243-3-0"
}