Detail produktu

Autentizační a šifrovací DLL knihovna

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J. RÁŠO, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Pro integraci zabezpečené komunikace do již vytvořených aplikací pro sběr dat byla realizována aplikace v podobě DLL knihovny. Tato knihovna slouží pro implementaci do specifického softwaru nebo služby, pro komunikaci se specifickým zařízením připojeným ke komunikační jednotce. DLL knihovna obsahuje metodu šifrování, dešifrovaní a domluvy klíčů.

Klíčová slova

DLL, šifrování, domluva klíčů

Datum vzniku

06.11.2012

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty