Detail publikace

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

NEVŘIVOVÁ, L. KOTOUČEK, M. KOVÁŘ, P. LANG, K. VAŠICA, L.

Originální název

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

Anglický název

Dense silica - properties, production and perspective

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek představuje nový typ dinasu, seznamuje s technologií výroby a dosaženými vlastnostmi tohoto materiálu. Použitím vhodné skladby surovin a vhodných plastifikačních přísad lze dosáhnout výrazného zhutnění surového výlisku, což je důležitá podmínka pro dosažení nízké pórovitosti páleného výrobku. Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující odolnost dinasového materiálu. Hutný materiál lépe odolává difúzi agresivních složek z atmosféry průmyslových pecí a má zvýšenou tepelnou vodivost a odolnost vůči abrazi, což jsou charakteristiky materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.

Anglický abstrakt

The paper introduces a new type of silica bricks, acquaints with technology of production and with achieved properties of silica material. Significant density of green brick, which is an important condition for achievement of low porosity of burnt product, can be achieved by using of suitable composition of raw materials and suitable plastized additives. Rate of material density is one of the determining factors affecting resistance of silica material. Dense material is more resistant againt diffusion of aggressive atmosphere elements in furnaces and has increased thermal conductivity and abrasion resistance which are characteristics of the material required especially by coke industry.

Klíčová slova

Hutný dinas, koksárenský dinas, sklářský dinas

Klíčová slova v angličtině

silica, dencse silica, glass silica

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; VAŠICA, L.

Rok RIV

2012

Vydáno

17. 4. 2012

ISBN

978-80-553-0899-9

Kniha

Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie

Číslo edice

1188

Strany od

71

Strany do

76

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT93589,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Pavel {Kovář} and Karel {Lang} and Leopold {Vašica}",
  title="Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy",
  booktitle="Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie",
  year="2012",
  number="1188",
  pages="71--76",
  isbn="978-80-553-0899-9"
}