Publication detail

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

NEVŘIVOVÁ, L. KOTOUČEK, M. KOVÁŘ, P. LANG, K. VAŠICA, L.

Original Title

Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy

English Title

Dense silica - properties, production and perspective

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek představuje nový typ dinasu, seznamuje s technologií výroby a dosaženými vlastnostmi tohoto materiálu. Použitím vhodné skladby surovin a vhodných plastifikačních přísad lze dosáhnout výrazného zhutnění surového výlisku, což je důležitá podmínka pro dosažení nízké pórovitosti páleného výrobku. Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující odolnost dinasového materiálu. Hutný materiál lépe odolává difúzi agresivních složek z atmosféry průmyslových pecí a má zvýšenou tepelnou vodivost a odolnost vůči abrazi, což jsou charakteristiky materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.

English abstract

The paper introduces a new type of silica bricks, acquaints with technology of production and with achieved properties of silica material. Significant density of green brick, which is an important condition for achievement of low porosity of burnt product, can be achieved by using of suitable composition of raw materials and suitable plastized additives. Rate of material density is one of the determining factors affecting resistance of silica material. Dense material is more resistant againt diffusion of aggressive atmosphere elements in furnaces and has increased thermal conductivity and abrasion resistance which are characteristics of the material required especially by coke industry.

Keywords

Hutný dinas, koksárenský dinas, sklářský dinas

Key words in English

silica, dencse silica, glass silica

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; VAŠICA, L.

RIV year

2012

Released

17. 4. 2012

ISBN

978-80-553-0899-9

Book

Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie

Edition number

1188

Pages from

71

Pages to

76

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT93589,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Pavel {Kovář} and Karel {Lang} and Leopold {Vašica}",
  title="Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy",
  booktitle="Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie",
  year="2012",
  number="1188",
  pages="71--76",
  isbn="978-80-553-0899-9"
}