Detail publikace

Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu

NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J.

Originální název

Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu

Anglický název

Microstructure of silica

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se věnuje posouzení mikrostruktur (především ve vztahu k pórovitosti) několika vzorků izolačního dinasu o objemové hmotnosti v návaznosti na jeho nejvýznamnějších požadovaných technických vlastnostech - pevnosti a součiniteli tepelné vodivosti. K dispozici byly vzorky standardně používaných izolačních dinasů, které již přestávají dostačovat svými parametry dnešním požadavkům (vysoká tepelná vodivost), dále vzorky nově průmyslově vyráběných izolačních dinasů s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a nakonec vzorky připravené v rámci návrhu nové receptury, u nichž byl také sledován vliv lisovacího tlaku. Výsledným snažením mělo být navržení nejvhodnější technologie výroby izolačního dinasu, která by přinesla materiál s výhodnějšími tepelně izolačními parametry.

Anglický abstrakt

Article is discussing mineralogical composition of light weight silica materials . Article is discussing Burning influence to microstructure of silica.

Klíčová slova

Lehčený dinas, mikrostruktura

Klíčová slova v angličtině

light weight silica

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J.

Rok RIV

2004

Vydáno

20. 5. 2003

Nakladatel

SSČR

Místo

Praha

ISBN

80-02-15-52-5

Kniha

XIV. konference o žárovzdorných materiálech

Strany od

86

Strany do

92

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT8217,
  author="Lenka {Nevřivová} and Radomír {Sokolář} and Jaroslava {Medvecová}",
  title="Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu",
  booktitle="XIV. konference o žárovzdorných materiálech",
  year="2003",
  pages="7",
  publisher="SSČR",
  address="Praha",
  isbn="80-02-15-52-5"
}