Publication detail

Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu

NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J.

Original Title

Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu

English Title

Microstructure of silica

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se věnuje posouzení mikrostruktur (především ve vztahu k pórovitosti) několika vzorků izolačního dinasu o objemové hmotnosti v návaznosti na jeho nejvýznamnějších požadovaných technických vlastnostech - pevnosti a součiniteli tepelné vodivosti. K dispozici byly vzorky standardně používaných izolačních dinasů, které již přestávají dostačovat svými parametry dnešním požadavkům (vysoká tepelná vodivost), dále vzorky nově průmyslově vyráběných izolačních dinasů s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a nakonec vzorky připravené v rámci návrhu nové receptury, u nichž byl také sledován vliv lisovacího tlaku. Výsledným snažením mělo být navržení nejvhodnější technologie výroby izolačního dinasu, která by přinesla materiál s výhodnějšími tepelně izolačními parametry.

English abstract

Article is discussing mineralogical composition of light weight silica materials . Article is discussing Burning influence to microstructure of silica.

Keywords

Lehčený dinas, mikrostruktura

Key words in English

light weight silica

Authors

NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J.

RIV year

2004

Released

20. 5. 2003

Publisher

SSČR

Location

Praha

ISBN

80-02-15-52-5

Book

XIV. konference o žárovzdorných materiálech

Pages from

86

Pages to

92

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT8217,
  author="Lenka {Nevřivová} and Radomír {Sokolář} and Jaroslava {Medvecová}",
  title="Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu",
  booktitle="XIV. konference o žárovzdorných materiálech",
  year="2003",
  pages="7",
  publisher="SSČR",
  address="Praha",
  isbn="80-02-15-52-5"
}