Detail publikace

Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Originální název

Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu

Anglický název

The influence of wood species on frp composite adhesion

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V článku je popsáno zkoušení čtyř druhů dřevin standardně používaných pro stavební účely v středoevropském regionu vyztužených při vnější straně kompozitem, tvořeným tkaninou ze skelných vláken a matricí z epoxidové pryskyřice plnící funkci adheziva. Porovnání přídržnosti bylo provedeno zkouškou smykové pevnosti dle ČSN EN 302-1. Současně s ověřením trvanlivosti FRP/dřevo kompozitu byla u vyztužených prvků provedena i infračervená absorpční spektroskopická analýza sledující případné změny síťování adheziva během vytvrzování.

Anglický abstrakt

The paper describes the testing of four wood species commonly used in Central European region externally reinforced using the composite consisting of glass fiber fabric and an epoxy resin matrix. The resin was also used as adhesive. The adherence was compared performing the shear strength testing according to standard ČSN EN 302-1. Concurrently with the durability of FRP wood composite testing were removed samples of epoxy resin for infrared absorption spectroscopy analyses to observe the cross-linking changes during post curing.

Klíčová slova

GFRP, smyková pevnost, epoxidová pryskyřice, infračervená absorpční spektroskopie

Klíčová slova v angličtině

GFRP, shear strength, epoxy resin, infrared absorption spectroscopy

Autoři

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.

Rok RIV

2011

Vydáno

1. 12. 2011

Nakladatel

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISSN

1213-1962

Periodikum

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ročník

XI

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

311

Strany do

316

Strany počet

6

BibTex

@article{BUT76529,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
  title="Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu",
  journal="Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava",
  year="2011",
  volume="XI",
  number="2",
  pages="311--316",
  issn="1213-1962"
}