Publication detail

Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Original Title

Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu

English Title

The influence of wood species on frp composite adhesion

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku je popsáno zkoušení čtyř druhů dřevin standardně používaných pro stavební účely v středoevropském regionu vyztužených při vnější straně kompozitem, tvořeným tkaninou ze skelných vláken a matricí z epoxidové pryskyřice plnící funkci adheziva. Porovnání přídržnosti bylo provedeno zkouškou smykové pevnosti dle ČSN EN 302-1. Současně s ověřením trvanlivosti FRP/dřevo kompozitu byla u vyztužených prvků provedena i infračervená absorpční spektroskopická analýza sledující případné změny síťování adheziva během vytvrzování.

English abstract

The paper describes the testing of four wood species commonly used in Central European region externally reinforced using the composite consisting of glass fiber fabric and an epoxy resin matrix. The resin was also used as adhesive. The adherence was compared performing the shear strength testing according to standard ČSN EN 302-1. Concurrently with the durability of FRP wood composite testing were removed samples of epoxy resin for infrared absorption spectroscopy analyses to observe the cross-linking changes during post curing.

Keywords

GFRP, smyková pevnost, epoxidová pryskyřice, infračervená absorpční spektroskopie

Key words in English

GFRP, shear strength, epoxy resin, infrared absorption spectroscopy

Authors

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.

RIV year

2011

Released

1. 12. 2011

Publisher

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

1213-1962

Periodical

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Year of study

XI

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

311

Pages to

316

Pages count

6

BibTex

@article{BUT76529,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
  title="Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu",
  journal="Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava",
  year="2011",
  volume="XI",
  number="2",
  pages="311--316",
  issn="1213-1962"
}