Detail produktu

Citlivý proudový detektor - CurrDet v. 1.0

MACKŮ, R. HOLCMAN, V. SADOVSKÝ, P. GRMELA, L. KOKTAVÝ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Ve spolupráci se společností Icontio ltd. (smlouva ze dne 11. 10. 2010, IČ : 277 299 58) byl řešen projekt výzkumu a fyzického vývoje unikátního fluorescenčního spektrometru pro testování s využitím kapalných suspenzí (optovláknový princip). Vzájemná spolupráce byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických výstupů. Funkční vzorek vznikl i v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAP 102/10/2013. V rámci řešení projektu bylo fyzicky vyvinuto zařízení CurrDet v. 1.0, kterému předcházely technicky méně dokonalé varianty a obvodový/technický návrh. Tato jednotka představuje zcela unikátní zařízení, které umožňuje měření velmi malého proudu. Citlivost jednotky je pod obvyklým limitem temného proudu optických detektorů a zprostředkovaně umožňuje měřit i velmi malé vodivosti materiálů. Jednotka byla realizována v jediném provedení v laboratorních podmínkách. Dále lze očekávat i opakovanou realizaci společností Icontio.

Klíčová slova

měření proudu, optický detektor

Datum vzniku

16. 2. 2011

Umístění

Icontio ltd., U Vodárny 2, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www