Product detail

SunControl v.1.3

MACKŮ, R. HOLCMAN, V. GRMELA, L. TOMÁNEK, P. TRČKA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Ve spolupráci se společností NEE s.r.o (smlouva ze dne 15. 10. 2011, IČ : 292 00 059) byl řešen projekt výzkumu a fyzického vývoje specializovaného zařízení pro testování solárních komponentu používaných ve slunečních elektrárnách v laboratorních podmínkách. Vzájemná spolupráce byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických výstupů. V rámci řešení projektu byla fyzicky vyvinuta jednotka SunControl v.1.3, které předcházely technicky méně dokonalé varianty a obvodový/technický návrh. Tato jednotka představuje zcela unikátní zařízení a byla realizována v jediném provedení. Dále je očekávána i opakovaná realizace přímo v laboratořích společnosti NEE. V oblasti testování solárních systému představuje realizovaná jednotka významnou inovaci aplikovanou do výrobního procesu.

Keywords

solární tester, řízení, výrobní testování

Create date

1. 12. 2011

Location

Laboratoře UFYZ, NEE s.r.o. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www