Detail produktu

Dvouosý polohovací stůl s přesným nastavením polohy

ŠPERKA, P. MEDLÍK, J. KŘUPKA, I. SVOBODA, P. VRBKA, M. ZIMMERMAN, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Stůl slouží pro přesné dvouosé polohování experimentálních zařízení. Stůl se skládá ze tří nezávislých desek, mezi kterými je valivé uložení realizované pomocí dvou párů přesných lineárních ložisek se zkříženými valivými elementy. Nastavení pozice je umožněno dvojící mikrometrů, které jsou pružinou tlačeny proti opěrným bodům.

Klíčová slova

dvouosé polohování, nastavení posice, měřicí aparatura

Datum vzniku

11. 11. 2011

Umístění

místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www