Detail produktu

VHF přijímač

VÁGNER, P. KUBÍČEK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přijímač představuje mezifrekvenční část downconvertoru pro pásmo 120 GHz. Úkolem přijímače je detekovat nosnou na kmitočtu 144.5 MHz a sledovat její pohyb ve frekvenčním rozsahu několika desítek kHz. Výkon nosné je pak měřen logaritmickým detektorem.

Klíčová slova

přijímač, VHF, experimentální optický spoj

Datum vzniku

09.11.2011

Umístění

Ústav radioelektroniky FEKT

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty