Detail publikace

Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství

Anglický název

European Structural Funds Help to Improve the Quality of Teaching on the Field of Building Materials Engineering

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Využití Evropských sociálních fondů na Fakulte stavební Vysokého učení technického v Brně. V současné době jsou na Vysokém učení technickém v Brně řešeny, mimo jiné, tři projekty OPVK zaměřené na inovaci studijních předmětů bakalářského (Bc), magisterského (Mgr) a doktorského studia (PhD). Projekty jsou řešeny v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj: oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, zaměřené na vzdělávání na VŠ pro praxi.

Anglický abstrakt

European Structural Funds, European Social Fund in particular, contributes largely to the quality of teaching at universities in the Czech Republic. Also, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology is actively involved in submission process and subsequently into the implementation of projects of Operational Programme Education for Competitiveness (ECOP). Paper summarizes the study subjects which are innovated under the ECOP at the Faculty of Civil Engineering and describes main direction of innovation on the field of Building materials engineering.

Klíčová slova

Evropský strukturální fond, inovace studia

Klíčová slova v angličtině

EU funds, Operational Program Education for Competitiveness, Tertiary Education, Research and Development

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2011

Vydáno

15. 6. 2011

Nakladatel

Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-0685-8

Kniha

CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou

Číslo edice

1

Strany od

145

Strany do

152

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT74508,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství",
  booktitle="CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2011",
  number="1",
  pages="145--152",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-0685-8"
}