Publication detail

Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství

English Title

European Structural Funds Help to Improve the Quality of Teaching on the Field of Building Materials Engineering

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Využití Evropských sociálních fondů na Fakulte stavební Vysokého učení technického v Brně. V současné době jsou na Vysokém učení technickém v Brně řešeny, mimo jiné, tři projekty OPVK zaměřené na inovaci studijních předmětů bakalářského (Bc), magisterského (Mgr) a doktorského studia (PhD). Projekty jsou řešeny v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj: oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, zaměřené na vzdělávání na VŠ pro praxi.

English abstract

European Structural Funds, European Social Fund in particular, contributes largely to the quality of teaching at universities in the Czech Republic. Also, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology is actively involved in submission process and subsequently into the implementation of projects of Operational Programme Education for Competitiveness (ECOP). Paper summarizes the study subjects which are innovated under the ECOP at the Faculty of Civil Engineering and describes main direction of innovation on the field of Building materials engineering.

Keywords

Evropský strukturální fond, inovace studia

Key words in English

EU funds, Operational Program Education for Competitiveness, Tertiary Education, Research and Development

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2011

Released

15. 6. 2011

Publisher

Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,

Location

Košice

ISBN

978-80-553-0685-8

Book

CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou

Edition number

1

Pages from

145

Pages to

152

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT74508,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství",
  booktitle="CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2011",
  number="1",
  pages="145--152",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-0685-8"
}