Detail publikace

Mineralogické složení žárovzdorných jílů

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

Mineralogické složení žárovzdorných jílů

Anglický název

The Mineralogical Composition of the Refractory Clay

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předkládaný příspěvek se zabývá základní keramickou surovinou, kterou jsou jíly. Jíly jsou sedimentární nebo reziduální nezpevněné horniny složené z více než 50 % jíloviny ve smyslu zrnitostní frakce (velikost zrn pod 0,002 mm) a obsahující jako podstatnou složku jílové minerály, zejména skupiny kaolinitu, dále hydroslíd (illit) a montmorillonitu (bentonit). Jíly dále obsahují různé příměsi, např. křemen, slídy, karbonáty, organickou hmotu, oxidy a hydroxidy Fe a další. Zpevněné jíly se nazývají jílovce. Nejvíce se jíly používají v keramické výrobě, pro výrobu žáromateriálů, plnidel, těsnících hmot, v papírenství, k filtraci olejů atd.

Anglický abstrakt

The paper characterizes the effect of firing on the mineralogical composition of Skalná u Chebu refractory clays. The paper describes possibilities of modifications mined refractory clays and defined laboratory common tests to be performed on these type of materials, with emphasis on X-ray - diffraction analysis. The article also aims to summarize the companies, which are engaged in mining and export in Czech Republic. There is a description of the mining sites and properties of clays and characteristic methods for assessing the quality of clay as well.

Klíčová slova

žárovzdorné jíly, RTG difrakční analýza, jílové minerály

Klíčová slova v angličtině

clay, refractories, X-ray - diffraction analysis

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2011

Vydáno

15. 6. 2011

Nakladatel

Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-0685-8

Kniha

CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou

Číslo edice

1

Strany od

137

Strany do

144

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT74507,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="Mineralogické složení žárovzdorných jílů",
  booktitle="CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2011",
  number="1",
  pages="137--144",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-0685-8"
}