Publication detail

Mineralogické složení žárovzdorných jílů

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Mineralogické složení žárovzdorných jílů

English Title

The Mineralogical Composition of the Refractory Clay

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Předkládaný příspěvek se zabývá základní keramickou surovinou, kterou jsou jíly. Jíly jsou sedimentární nebo reziduální nezpevněné horniny složené z více než 50 % jíloviny ve smyslu zrnitostní frakce (velikost zrn pod 0,002 mm) a obsahující jako podstatnou složku jílové minerály, zejména skupiny kaolinitu, dále hydroslíd (illit) a montmorillonitu (bentonit). Jíly dále obsahují různé příměsi, např. křemen, slídy, karbonáty, organickou hmotu, oxidy a hydroxidy Fe a další. Zpevněné jíly se nazývají jílovce. Nejvíce se jíly používají v keramické výrobě, pro výrobu žáromateriálů, plnidel, těsnících hmot, v papírenství, k filtraci olejů atd.

English abstract

The paper characterizes the effect of firing on the mineralogical composition of Skalná u Chebu refractory clays. The paper describes possibilities of modifications mined refractory clays and defined laboratory common tests to be performed on these type of materials, with emphasis on X-ray - diffraction analysis. The article also aims to summarize the companies, which are engaged in mining and export in Czech Republic. There is a description of the mining sites and properties of clays and characteristic methods for assessing the quality of clay as well.

Keywords

žárovzdorné jíly, RTG difrakční analýza, jílové minerály

Key words in English

clay, refractories, X-ray - diffraction analysis

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2011

Released

15. 6. 2011

Publisher

Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,

Location

Košice

ISBN

978-80-553-0685-8

Book

CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou

Edition number

1

Pages from

137

Pages to

144

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT74507,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="Mineralogické složení žárovzdorných jílů",
  booktitle="CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2011",
  number="1",
  pages="137--144",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-0685-8"
}