Detail produktu

Model Stewartovy plošiny v provedení tripod

PILCH, J. HÉGR, E. POKLUDA, J. ŠITTNER, P. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek zařízení SMAWATT (Thin SMA Wires Actuated Tilting Table), tedy mechatronická plošina řízená vláknovým nitinolovým aktuátorem je specifická tím, že: a) je řízena pouze tepelně (Jouleovo teplo) třemi nitinolovými vlákny o průměru 0,1 mm při ploše plošiny cca 80 cm2, b) vykazuje vysoký náklon > 45deg v libovolném směru, c) elektrický odpor vláken použitý k řízení plošiny podává po přepočtu informaci o její prostorové poloze, d) vykazuje multistabilní chování.

Klíčová slova

Stewartova plošina, tripod, teplotní řízení, elektrický odpor, Nitinol, mechatronika

Datum vzniku

1. 5. 2010

Umístění

FzÚ AV ČR Praha, Na Slovance 2

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek