Product detail

Model Stewartovy plošiny v provedení tripod

PILCH, J. HÉGR, E. POKLUDA, J. ŠITTNER, P. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek zařízení SMAWATT (Thin SMA Wires Actuated Tilting Table), tedy mechatronická plošina řízená vláknovým nitinolovým aktuátorem je specifická tím, že: a) je řízena pouze tepelně (Jouleovo teplo) třemi nitinolovými vlákny o průměru 0,1 mm při ploše plošiny cca 80 cm2, b) vykazuje vysoký náklon > 45deg v libovolném směru, c) elektrický odpor vláken použitý k řízení plošiny podává po přepočtu informaci o její prostorové poloze, d) vykazuje multistabilní chování.

Keywords

Stewartova plošina, tripod, teplotní řízení, elektrický odpor, Nitinol, mechatronika

Create date

1. 5. 2010

Location

FzÚ AV ČR Praha, Na Slovance 2

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek