Detail produktu

Technologický postup pro zkoušení pevností cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou nedestruktivní metodou

BROŽOVSKÝ, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Technologický postup pro zkoušení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou ultrazvukovou metodou obsahuje popis postupu přípravy zkušebních vzorků, podmínky a postup zkoušení, kalibrační vztahy mezi rychlostí ultrazvukového impulsu a pevností v tlaku a v tahu za ohybu. Postup pro vyhodnocení výsledků zkoušek.

Klíčová slova

cement pro obecné použití; nedestruktivní zkoušení; ultrazvuková metoda; pevnost

Datum vzniku

15. 12. 2010

Umístění

VUT-FAST-THD

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek