Product detail

Technologický postup pro zkoušení pevností cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou nedestruktivní metodou

BROŽOVSKÝ, J.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Technologický postup pro zkoušení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou ultrazvukovou metodou obsahuje popis postupu přípravy zkušebních vzorků, podmínky a postup zkoušení, kalibrační vztahy mezi rychlostí ultrazvukového impulsu a pevností v tlaku a v tahu za ohybu. Postup pro vyhodnocení výsledků zkoušek.

Keywords

cement pro obecné použití; nedestruktivní zkoušení; ultrazvuková metoda; pevnost

Create date

15.12.2010

Location

VUT-FAST-THD

Documents