Detail produktu

Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem

BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem obsahuje popis postupu přípravy zkušebních vzorků, postup zkoušení, kalbrační vztahy mezi odrazem tvrdoměru a pevností v tlaku a příčném tahu. Postup pro vyhodnocení výsledků zkoušek.

Klíčová slova

Technologický postup, nedestruktivní zkoušení, betonový dlažební blok, Schmidtův tvrdoměr

Datum vzniku

1. 11. 2010

Umístění

VUT-FAST-THD

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek