Product detail

Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem

BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem obsahuje popis postupu přípravy zkušebních vzorků, postup zkoušení, kalbrační vztahy mezi odrazem tvrdoměru a pevností v tlaku a příčném tahu. Postup pro vyhodnocení výsledků zkoušek.

Keywords

Technologický postup, nedestruktivní zkoušení, betonový dlažební blok, Schmidtův tvrdoměr

Create date

01.11.2010

Location

VUT-FAST-THD

Documents