Detail produktu

Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování

HOLUB, M. SÝKORA, J. PAVLÍK, J. BRADÁČ, F. OPL, M. HUBÍK, V. MAREK, J. TŮMA, J. NOVOTNÝ, T. BLECHA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení slouží k měření přesnosti polohování lineární osy s kuličkovým šroubem při valivém a kluzném uložení desky stolu v závislosti na oteplení kuličkového šroubu.

Klíčová slova

Experimentální zařízení, přesnost polohování, kuličkový šroub, valivé vedení, kluzné vedení

Datum vzniku

02.03.2011

Umístění

VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty