Detail produktu

Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry

BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Postup úpravy zkušební plochy na betonu v konstrukci. Je požadováno obroušeníaž je patrná struktura betonu.

Klíčová slova

zkušební plocha, obyčejný beton, vysokopevnostní beton, odrazový tvrdoměr

Datum vzniku

1. 11. 2010

Umístění

VUT-FAST-THD

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek