Product detail

Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry

BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Postup úpravy zkušební plochy na betonu v konstrukci. Je požadováno obroušeníaž je patrná struktura betonu.

Keywords

zkušební plocha, obyčejný beton, vysokopevnostní beton, odrazový tvrdoměr

Create date

01.11.2010

Location

VUT-FAST-THD

Documents