Detail publikace

Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN

VANĚREK, J., GROSS, T.

Originální název

Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN

Anglický název

Non-destructive qualitative information of the corrosion activity of steel reinforcement in wall concrete

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Korektní stanovení míry korozního narušení výztuže je jedním z nejdůležitějších ukazatelů při analýze stavu a posuzování životnosti stavebních konstrukcí. Na základě korozního narušení se později odvíjí vypracování technologického postupu návrhu sanace železobetonové konstrukce.

Anglický abstrakt

The state of reinforcement concrete is one of the most important point during monitoring and evaluation of building constructions.It can provide very useful basic information for technological method in following repairs of reinforcement constructions.

Klíčová slova v angličtině

test method, half-cell potencials, corrosion, steel reinforcement in concrete

Autoři

VANĚREK, J., GROSS, T.

Rok RIV

2001

Vydáno

17. 4. 2001

Nakladatel

SSBK

Místo

Brno

ISBN

1211-3700

Kniha

Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí

Strany od

37

Strany do

41

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT7081,
  author="Jan {Vaněrek} and Tomáš {Gross}",
  title="Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN",
  booktitle="Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí",
  year="2001",
  pages="37--41",
  publisher="SSBK",
  address="Brno",
  isbn="1211-3700"
}