Publication detail

Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN

VANĚREK, J., GROSS, T.

Original Title

Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN

English Title

Non-destructive qualitative information of the corrosion activity of steel reinforcement in wall concrete

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Korektní stanovení míry korozního narušení výztuže je jedním z nejdůležitějších ukazatelů při analýze stavu a posuzování životnosti stavebních konstrukcí. Na základě korozního narušení se později odvíjí vypracování technologického postupu návrhu sanace železobetonové konstrukce.

English abstract

The state of reinforcement concrete is one of the most important point during monitoring and evaluation of building constructions.It can provide very useful basic information for technological method in following repairs of reinforcement constructions.

Key words in English

test method, half-cell potencials, corrosion, steel reinforcement in concrete

Authors

VANĚREK, J., GROSS, T.

RIV year

2001

Released

17. 4. 2001

Publisher

SSBK

Location

Brno

ISBN

1211-3700

Book

Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí

Pages from

37

Pages to

41

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT7081,
  author="Jan {Vaněrek} and Tomáš {Gross}",
  title="Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN",
  booktitle="Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí",
  year="2001",
  pages="37--41",
  publisher="SSBK",
  address="Brno",
  isbn="1211-3700"
}